• Skupaj_PROGRAMI-min.jpg

UBUNTU

Po mailu mi je nekdo poslal sporočilo z vsebino UBUNTU. Zelo globoko me je nagovoril. Pravi takole:


Nekateri vedo, da UBUNTU v računalništvu nekaj pomeni. Malo jih pa ve, kaj v resnici pomeni. Poglej in preberi: 


Antropolog je otrokom v nekem afriškem plemenu predlagal tekmovanje. V senco drevesa je postavil košaro, polno dobrot in otrokom dejal, da jo dobi tisti, ki bo prvi pritekel do drevesa. Otroci so se prijeli za roke in tekli ... Ko so prišli do drevesa, so posedli okoli njega in si razdelili dobrote iz košare. Antropolog ni mogel verjeti svojim očem. Vprašal jih je, zakaj niso tekmovali in poskusili prehiteti drug drugega, saj bi zmagovalec sam dobil celo košaro dobrot. Otroci so odgovorili: UBUNTU! Kako bi lahko bil eden izmed nas srečen, če bi bili vsi ostali žalostni? UBUNTU v kulturi Xhosa pomeni: 'Jaz sem, ker smo vsi.'


Nato sem raziskovala dalje in našla še dodatne informacije – na primer tale članek na spletni strani (glej profil Rok Kralj, Moji spletni dnevnik, Medsebojna delitev dobrin):“Jaz sem to kar sem, zaradi tega kar smo vsi.” (Leymah Gbowee).

“UBUNTU je globok afriški občutek, da smo človeški le preko človeštva drugih ljudi” (Nelson Mandela).

Evropejci smo zelo ponosni na svoje civilizacijske dosežke, na svojo bogato kulturo, filozofijo in tradicijo. Dejansko pa smo še vedno zelo “evropocentrični” in na svet še vedno gledamo vsaj nekoliko zviška, saj je bila Evropa dolga stoletja svetovno politično, ekonomsko, kulturno in filozofsko središče.

Vendar se svet naglo spreminja in danes Evropa ni več “središče sveta”. Evropejci se moramo začeti učiti od drugih. Na primer od Afričanov. Od njih se na primer lahko naučimo, da smo vsi ljudje medsebojno povezani in da kot ljudje pravzaprav obstajamo le v okviru celotnega človeštva. Človek kot od družbe ločeni posameznik sploh ne more obstajati, niti ne more preživeti sam (s čimer smo se ukvarjali v prispevku Recipročni altruizem). Človeška bitja smo lahko samo v okviru človeške družine - človeštva. Tega se moramo vsi naučiti od Afričanov, ki tej filozofiji rečejo UBUNTU.

V neprofitni organizaciji UBUNTU Africa, kjer skrbijo za zdravje in blaginjo otrok okuženih z virusom HIV, pravijo, da je “UBUNTU afriška filozofija, ki temelji na povezanosti vseh ljudi. Jaz sem zato, ker smo mi (I am because we are) je fraza, ki je običajno povezana s to filozofijo. UBUNTU temelji na vzajemni podpori in medsebojni delitvi, da bi lahko pomagali drugim”.

Ljudje smo torej povezani in ne samo to: sploh ne moremo obstajati brez drugih. Potemtakem z drugimi ne moremo tekmovati in jim onemogočati preživetje. Razumevanje, da smo ljudje pripadniki velike človeške družine - človeštva, da smo povezani, da smo odvisni drug od drugega, je ključnega pomena za družbo prihodnosti. Danes, v času informacijske povezanosti in prepletenosti, počasi ugotavljamo, da imajo ljudje povsod po svetu podobne probleme, podobne želje in da v resnici niso niti naši sovražniki niti naši konkurenti. Prav tako kot mi želijo živeti, želijo mir, želijo blaginjo.

UBUNTU je posrečeno tudi ime računalniškega operacijskega sistema, ki ga razvija skupnost (UBUNTU Slovenija) oziroma, ki ga razvijajo ljudje za druge ljudi in ga brezplačno delijo z drugimi.

UBUNTU nas torej uči, da smo ljudje povezani in da je zato edino pravo ravnanje, da pomagamo drug drugemu in da si delimo dobrine, ki nam jih naš planet v obilju ponuja. Ko bo UBUNTU postal del ekonomije in politike, bo svet postal bistveno prijetnejši kraj za bivanje - vseh ljudi.


Našemu „civiliziranemu“ svetu res manjka UBUTNU!


Če bi zmogli zaživeti v tem duhu, bi veliko naših težav pojenjalo.


s. Mateja Kraševec